ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ถูกจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และหนึ่งในวาระการประชุม คือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งคุณวนิดา บุษกรนันท์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ