รายชื่อ และเบอร์ติดต่อชมรมต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนต่อสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)

ชมรมเบอร์ติดต่อFax
Bangkok Kennel Club  08-1824-5797  
Cavalier King Charles Spaniel Club of Thailand  02-528-5434 , 08-1819-9889  
FILA Brasileiro Club of Thailand  02-538-4733  
Kalasin Dog Club  043-820808  
Lopburi Dog Lover’s Club  036-412961  
Northern Thailand Dog Lover’s Club  08-1885-1111  
Pembroke Welsh Corgi League of Thailand  08-1821-5656  
Pug Dog Club Thailand  08-4675-9888, 02-7217982  
Saint Bernard Club of Thailand  08-9482-9944  
Spitz and Primitive Types Club Thailand  08-1854-6600  
Thai Agility Dog Club  02-2783040  
Thai Beagle Club  02-6395577  
Thai Bull Terrier Club  08-1627-4875  
Thai Bulldog Club  08-1810-3525  
Thai Doberman Club  08-1611-8941  
Thai Dogo Argentino Club  036-362111  
Thai Fila Brasileiro Club  02-5303762  
Thai Handler Club  08-1804-5668  
Thai Jack Russell Club  08-1845-4109  
Thai Miniature Pinscher Club  08-1815-0918  
Thai Pomeranian Club  02-5872263  
Thai Pug Club  08-4675-9888  
Thai Rottweiler Club  08-1809-9094  0-2877-9443 
Thai Shih Tzu Club  08-6398-2006  
Thai Siberian Husky Club  02-7465645-7  
ชมรมโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ( ประเทศไทย ) 08-1614-9119  
ชมรมชิวาวา ( ประเทศไทย ) 08-6314-4554  
ชมรมเชทแลนด์ ( ประเทศไทย ) 08-4702-9977  
ชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทย 02-7206230-40 
ชมรมพัฒนาพันธุ์สุนัขโคราช 
ชมรมสุนัขพันธุ์เล็ก ( ประเทศไทย )  08-1869-9789 
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขไทยบางแก้วพิษณุโลก 08-1901-1882